Opleiding Simultrainer Therapie

Prework4Profit is gevraagd de werving en selectie van deelnemers onder fysiotherapeuten in Nederland te verrichten voor de opleiding Simultrainertherapie.

De Simultrainertherapie is ontstaan na een samenwerking tussen UMC Radboud te Nijmegen, in dezen vertegenwoordigd door Prof. Dr. Bas Bloem, afdeling Parkinson en andere betrokken partijen zoals o.a. Simultrainer Europe, ParkinsonNet en MRDM

Wat houdt Simultrainer therapie in?

  1. Doel: thuiswonende Parkinson patiënten zo lang mogelijk te begeleiden en de kwaliteit van leven zo aangenaam mogelijk te maken.
  2. Middel: Middels een aangepaste hometrainer (een zogenaamde I-Bike), met een laptop waarop een virtual route kan worden gekozen, patiënten te laten bewegen. Hierbij wordt alle data (hartslag, ademhaling, trainingstijd, duur, etc) rechtstreeks vanaf de Hometrainer centraal verzameld. (Databeheerder is MRDM Deventer)
  3. Behandeling: De patiënt krijgt eerst bezoek van een fysiotherapeut die bij de patiënt thuis tekst en uitleg geeft van de behandeling en de coaching. De hometrainer is dan reeds geïnstalleerd bij de patiënt thuis.
  4. Resultaten: Zoals u weet is de oorzaak bij Parkinson patiënten een tekort aan Dopamine. Uit testen met de Simultrainertherapie is gebleken dat Parkinson patiënten die de behandelingsmethode hebben ondergaan, na 12 tot 17 weken een toename van tot 40% aan dopamineproductie mochten ervaren.
  5. Uit vooronderzoeken (Lees Google: ParkinsonNext en Park in Shape) o.l.v. Prof. Dr. Bas Bloem is vast komen te staan dat de resultaten van deze onderzoeken veelbelovend en boven verwachting waren.
  6. Voordat de behandelingsmethode in de markt wordt geïntroduceerd, zullen eerst, landelijk, 1000 fysiotherapeuten een (geaccrediteerde) opleiding dienen te volgen die hen bevoegd maakt (middels certificering) om de Simultrainertherapie te mogen toepassen en de behandeling bij patiënten thuis te mogen verrichten. Deze behandeling vindt de eerste 3 keer plaats bij de patiënt thuis en vervolgens Online met de patiënt, die middels de Hometrainer rechtstreeks is verbonden met de fysiotherapeut/fysiopraktijk
  7. De Simultrainer Therapie is ook geschikt voor patiënten met Alzheimer, Obesitas, ALS en voor patiënten* die (nog) onvoldoende conditie hebben om een ingrijpende operatie te ondergaan.* Gaat dan om tijdelijk gebruik I-Bike

Aanmeldingsprocedure

Werving

Om in aanmerking te komen voor de selectie van de eerste duizend op te leiden fysiotherapeuten dient u middels voorinschrijving kenbaar te maken dat u zich als deelnemer van de opleiding wilt laten inschrijven. De kosten van voorinschrijving zijn € 150,- zegge: honderdvijftig Euro. Dit bedrag bestaat uit 50 euro administratie- en registratiekosten en 100 euro voorschot op de te volgen opleiding. Het voorschotbedrag wordt t.z.t. in mindering gebracht op de kosten van de opleiding.

Selectie

Bij de eerste selectie van 1000 deelnemers wordt tevens rekening gehouden met een na te streven landelijke dekking van zorg. Dit om te voorkomen dat patiënten en/of behandelaars in het begin te ver moeten reizen.

Kosten, duur en locatie opleiding

De kosten van de opleiding zijn € 1.400,- zegge: veertienhonderd Euro.
De duur van de opleiding is 4 tot 5 zaterdagen. (van 10.00 – 17.00 uur, inclusief catering en studiemateriaal).
De opleidingen zijn landelijk en de locaties worden, afhankelijk van het aantal deelnemers, per provincie bepaald.

Meer informatie

Zodra u hebt besloten u in te schrijven bij P4P vinden we het belangrijk dat u alle informatie krijgt die u nodig hebt. Daarom nodigen we u graag uit om te kijken bij onze rubriek Vragen, waarin we uitgebreid antwoord geven op al uw vragen. Zo krijgt u een compleet beeld van de te volgen opleidingen.

Schrijf je in voor 2018 ..

Via onderstaande link kunt u zich tot 30 augustus 2018 voorinschrijven. Van deze kosten is 100 euro een aanbetaling op het cursusgeld. De bedragen zijn excl. BTW. Zodra u gaat afrekenen krijgt u een vragenlijst voorgelegd en zult u akkoord moeten gaan met de Algemene Voorwaarden. Daarna kunt u via iDeal betalen.

Inschrijven voorjaar 2019 ..

Via onderstaande link kunt u zich voorinschrijven voor de opleiding in het voorjaar 2019. U betaalt 50 euro administratie- en registratiekosten. De bedragen zijn excl. BTW. Zodra u gaat afrekenen krijgt u een vragenlijst voorgelegd en zult u akkoord moeten gaan met de Algemene Voorwaarden. Daarna kunt u via iDeal betalen.